Biển Châu Thuận, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Điểm lang thang ngủ nghỉ số 1 ngày hè.

 

 

Biển Bình Châu, Bình Sơn quê tôi

 

Nguồn Tiền Phong.

ĐỌC THÊM  Biển - nỗi nhớ và em