ĐỌC THÊM  Siêu cá mú già suýt tuyệt chủng vì quá thân thiện con người.