Nhí Gốc Bàng

Nhí Gốc Bàng

Trang sức hoa san hô

Nhẫn san hô đính kèm vàng

Vòng tay san hô

Vòng tay san hô

Nhẫn san hô đen thật

Nhẫn san hô đen thật

San hô đỏ

San hô đỏ

vòng tay san hô đen

vòng tay san hô đen

Vòng hạt chuỗi làm từ san hô

Vòng hạt chuỗi làm từ san hô

ĐỌC THÊM  Trạm đèn biển Ba Làng An - Điểm lang thang thú vị cho người yêu thiên nhiên.