Tag thắng cảnh Quảng Ngãi

Vân Phong túc vũ – Thập nhất thắng cảnh Quảng Ngãi.

Cao nửa lưng trời sắc thật xanh, Mây mưa tự đó chuyển lần sinh. Cái tinh châu ngọc lùm trên chóp, Hạt nước cam lâm nhỏ xuống mình. Bởi dáng nguy nga nên khí hậu, Được danh thanh tú chiếm phần… Continue Reading →

Long Đầu Hý Thủy – Đệ nhị thắng cảnh Quảng Ngãi.

Non sông đâu cũng có non sông, Có cảnh long đầu hý thuỷ không? Ngó lại cây xanh năm vẻ rực, Phun ra nước chảy một dòng trong. Ngựa xe đắp đổi đường qua lại, Ghe guộc đua bơi sóng vẫy… Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑