Tag Thạch Ky điếu tẩu – Đệ Cửu thắng cảnh Quảng Ngãi.

Thạch Ky điếu tẩu – Đệ Cửu thắng cảnh Quảng Ngãi.

Mười cảnh đây đây chẳng thiếu chi, Còn ông điếu tẩu ở Sa kỳ. Yên hà bóng dợn hai mai tuyết, Phong nguyệt tay cầm một sợi ty. Có cá không thèm mong đoái đến, Được rồng rồi lại thả cần… Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑