Tag ngắm biển hoàng hô

Hà Nhai vãn độ – Đệ Lục thắng cảnh Quảng Ngãi.

Nam Bắc Đông Tây hiệp một nhà, Hà Nhai đây có thiệt phiền hoa. Khe trong tôm cá lên trừng nguyệt, Bóng mát bướm ong lộn dệt hoa. Bữa bữa lâu đài chuông giục tối, Chiều chiều thương mại khách… Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑