Tag Thạch Bích tà Dương – Đệ Thất thắng cảnh Quảng Ngãi

Thạch Bích tà Dương – Đệ Thất thắng cảnh Quảng Ngãi.

Non núi dăng dăng đổi cả trời, Một hòn Thạch Bích tiếng muôn đời. Đá xây đứng sững y như vách, Bóng xế soi về khắp mọi nơi. Con mọi khôn dòm vô đất nước, Dân ta càng khỏi nhiễm tanh… Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑