Tag Liên Trì dục nguyệt

Liên Trì dục nguyệt – Đệ ngũ thắng cảnh Quảng Ngãi.

Bóng thỏ xưa nay rọi sáng loà, Ao sen khéo rửa mặt Hằng Nga. Rong xanh lớp cũ bầy ngư dước Nắng bạc còn dung chỗ nguyệt ma. Phẩm vật hữu tình nơi cấm địa, Thanh Liên chuông giục xã… Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑