Tag 12 thắng cảnh Quảng Ngãi

Thiên Ấn Niêm Hà – đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi.

Phong cảnh ta đây thật rất xinh, Niêm hà có ấn của trời xanh. Xanh kia dấu tích còn vuông vức, Nhận lại non sông rõ dáng hình. Cách thức còn in đồ cổ tự, Cỏ cây nào phụ tiếng chung linh. Châu… Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑